Związek Międzygminny “Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie

Związek powstał w1991 roku w celu prowadzenia wspólnych zadań dla Gmin Członkowskich: Libiąża, Chrzanowa i Trzebini.

Zarejestrowany jest w rejestrze Związków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem 20. Statut opublikowany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 697 poz. 4142 z dnia 3 listopada 2006 r. Zmiany statutu zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2013 r poz. 1779 z dnia 1 marca 2013 r.

Związek Międzygminny “Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie zajmuje się zadaniami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

Zarząd jest organem wykonawczym Związku - kieruje pracą Związku.

Skład Zarządu:

Arkadiusz Pypłacz – Przewodniczący Zarządu,

Roman Madejski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

Waldemar Wszołek – Członek Zarządu,

Piotr Klupa – Członek Zarządu.

Biuro Związku Międzygminnego znajduje się w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 4, a Punkt Obsługi Mieszkańców przy ul. Sokoła 30.

W Punkcie Obsługi Mieszkańców można :

  • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • sprawdzić stan swoich opłat,
  • zgłosić interwencję z zakresu gospodarki odpadami,
  • otrzymać materiały edukacyjne o prawidłowej segregacji śmieci,
  • otrzymać worki na segregację śmieci.

Przy wejściu do Biura Związku przy ul. Piłsudskiego znajduje się wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone kopertą.

Punkt Obsługi Mieszkańców przy ul. Sokoła 30 jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Do punktu prowadzi podjazd dla wózków wraz z balustradą. Na progu są przyklejone taśmy antypoślizgowe oraz taśmy w kolorach kontrastowych.

Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie dla wózków inwalidzkich.

W punkcie znajduje się również pętla indukcyjna, dzięki której będą mogły się komunikować osoby z problemami słuchu.

Kontakt z pracownikami Związku

Żeby załatwić sprawy, osoby z niepełnosprawnościami mogą:

  • napisać pismo i wysłać je na adres: Związek Międzygminny “Gospodarka Komunalna” ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów
  • napisać wiadomość i wysłać na adres mailowy: sekretariat@zmgk.chrzanow.pl
  • kontakt telefoniczny: 32 623 29 08
  • dostarczać pisma i inne dokumenty do Punktu Obsługi Mieszkańców przy ul. Sokoła 30
  • przyjść do Punktu Obsługi Mieszkańców osobiście w godzinach

- poniedziałek od 800 do 1700

- od wtorku do piątku od 800 do 1400

Osoby głuchonieme na miejscu mogą skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN, zgłaszając chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.