Projekty i przedsięwzięcia realizowane przez Związek z udziałem środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski ŁadBudowa ujęcia wody w Czyżówce (2022-2023)


Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gmin: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż (2022-2024)


Rozwój systemu zbierania odpadów komunalnych w ramach funkcjonujących Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W październiku 2023 roku Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” otrzymał 1995 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma na realizację zadania dotyczącego modernizacji PSZOK-u w Libiążu oraz wyposażenie wszystkich Punktów w sprzęt poprawiający ich funkcjonowanie.


Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrzanowie wraz z budynkiem techniczno-administracyjnym

W październiku 2023 roku Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” otrzymał 7 980 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma na realizację zadania dotyczącego przebudowy PSZOK-u w Chrzanowie wraz z budową budynku techniczno- administracyjnego przy ulicy Stara Huta 5.
ARCHIWUM: