Informacja ZMGK ETRZwiązek Międzygminny “Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie

Związek powstał w1991 roku w celu prowadzenia wspólnych zadań dla 3 Gmin:

 • Libiąża,
 • Chrzanowa,
 • Trzebini.

Związek Międzygminny “Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie zajmuje się zadaniami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

Zarząd jest organem wykonawczym Związku - kieruje pracą Związku.

Skład Zarządu:

Arkadiusz Pypłacz – Przewodniczący Zarządu,

Roman Madejski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu,

Waldemar Wszołek – Członek Zarządu,

Piotr Klupa – Członek Zarządu.

Biuro Związku Międzygminnego znajduje się w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 4, a Punkt Obsługi Mieszkańców przy ul. Sokoła 30.

W Punkcie Obsługi Mieszkańców można:

 • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • sprawdzić stan swoich opłat,
 • zgłosić interwencję z zakresu gospodarki odpadami,
 • otrzymać materiały edukacyjne o prawidłowej segregacji śmieci,
 • otrzymać worki na segregację śmieci.

Przy wejściu od ulicy Piłsudskiego znajduje się wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone kopertą.

Punkt Obsługi Mieszkańców przy ul. Sokoła 30 jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do punktu prowadzi podjazd dla wózków wraz z poręczą. Na progu są przyklejone taśmy antypoślizgowe oraz taśmy w kolorach kontrastowych.


W punkcie znajduje się również pętla indukcyjna, z której będą mogły korzystać osoby z problemami słuchu.

Kontakt z pracownikami Związku

Żeby załatwić sprawy, osoby niepełnosprawne mogą:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Związek Międzygminny “Gospodarka Komunalna”, ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów,
 • napisać wiadomość i wysłać na adres mailowy: sekretariat@zmgk.chrzanow.pl,
 • kontakt telefoniczny: 32 623 29 08,
 • dostarczać pisma i inne dokumenty do Punktu Obsługi Mieszkańców przy ul. Sokoła 30,
 • przyjść do Punktu Obsługi Mieszkańców biura osobiście w godzinach:

- poniedziałek od 8:00 do 17:00,

- od wtorku do piątku od 8:00 do 14:00.

Osoby głuchonieme mogą skorzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. Aby skorzystać ze świadczenia, trzeba o tym poinformować Biuro Związku 3 dni przed planowaną wizytą.