Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” z siedzibą w Krakowie

Biuro Obsługi Klienta – Trzebinia, ul. Generała Sikorskiego 71

tel. 532-694-870, email: bok.tlc@miki.krakow.pl