Statut Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" (tekst jednolity zmiany Statutu z 13 listopada 2023 r.)