UWAGA – Zmiany w funkcjonowaniu Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie kontakt z Biurem Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” powinien odbywać wyłącznie z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym systemu ePUAP, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Korespondencję, która nie wymaga potwierdzenia należy składać do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej umieszczonej przed drzwiami wejściowymi do Biura Związku.

Wszystkie zmiany obowiązują do odwołania. Informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Sytuacja jest poważna i nie należy jej lekceważyć.

Liczymy na Państwa odpowiedzialność i zrozumienie.

Dane kontaktowe:

telefon: 326232908; 326240504

e-mail: sekretariat@zmgk.chrzanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:

/zmgk/SkrytkaESP

.