Sprostowanie do napisanego na podstawie przesłanego przez Związek teksu artykułu pt. W ciągu miesiąca przybyło 250 ton odpadów komunalnych. Będą ograniczenia w odbiorze?, opublikowanego na portalu www.przelom.pl w dniu 8.04.2020r., którego autorem jest Pan Marek Oratowski


Fragment 1. "Wyraźnie wzrosła ilość odpadów komunalnych odebranych od osób zamieszkałych na terenie działania związku. Porównując marzec do lutego to prawie 250 ton więcej. To efekt tego, że teraz przebywamy głównie w domach oraz robimy często zakupy na zapas. Może to wpłynąć na wprowadzenie ograniczeń w odbiorze odpadów oraz dostępie do PSZOK-ów".

Nieprawdą jest, że ograniczenia w odbiorze odpadów i funkcjonowaniu PSZOK-ów będą spowodowane większą ilością odpadów oddawanych przez mieszkańców. Takiej informacji w naszym tekście nie było. Ograniczenia mogą być wprowadzone jedynie z powodu epidemii koronawirusa i ewentualnych braków kadrowych w firmie odbierającej odpady (choroby, kwarantanna, itp.)


Fragment 2: "Ewentualne ograniczenia w odbiorze najpierw będą dotyczyć odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. Mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych, którzy mają taką możliwość, przedstawiciele związku zachęcają do ich kompostowania we własnym kompostowniku".

Z tego fragmentu artykułu opublikowanym na portalu www.przelom.pl wynika, że mieszkańcy mają kompostować odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny i zużyte opony. Autor artykułu zastosował prawdopodobnie skrót myślowy. W tekście Związku wyraźnie napisano, że chodzi o kompostowanie bioodpadów.


Publikacja tej wersji tekstu zdaniem Związku wprowadza mieszkańców w błąd i powoduje niepotrzebną w tym trudnym czasie dezinformację.
W związku z powyższym oraz mając na uwadze konieczność rzetelnego informowania mieszkańców gmin: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia o faktycznej sytuacji w odbiorze odpadów komunalnych i działalności PSZOK, Związek wniósł o sprostowanie tekstu.