Odpady niebezpieczne… traktuj poważnie!

Baterie, farby, leki, środki czystości – w którym domu ich nie ma? I chociaż pozornie nie wyglądają groźnie, w rzeczywistości są to odpady zaliczane do niebezpiecznych. Wymagają więc specjalnego traktowania w momencie, gdy przestają być nam potrzebne. Jak odpowiedzialnie się ich pozbywać, aby nie zaszkodzić sobie, innym i środowisku?

- Czym są odpady niebezpieczne?

To te odpady, które zawierają substancje szczególnie groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. Mogą mieć właściwości łatwopalne, toksyczne, itp. Ich utylizacja może się więc odbywać jedynie w specjalnych zakładach. Dlatego to od odpowiedzialnej postawy mieszkańców zależy, czy odpady niebezpieczne zostaną prawidłowo unieszkodliwione czy też trafią na składowisko zakażając glebę, przenikając do wód i powietrza, a w efekcie trując ludzi i zwierzęta.

Do odpadów niebezpiecznych, z którymi mamy najczęściej do czynienia w domach, zaliczamy: lekarstwa, baterie i akumulatory, tonery i kartridże do drukarek, nawozy i środki ochrony roślin, odpady zawierające rtęć (świetlówki, termometry), farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, środki czystości i do dezynfekcji, pianki montażowe i silikony oraz elektronikę.

Żadnego z wymienionych, a także puszek i opakowań po nich nie wyrzucamy do kolorowych pojemników/worków na odpady segregowane ani do czarnego pojemnika na odpady zmieszane!

- Gdzie oddać stare lekarstwa?

Jeśli mamy w domu przeterminowane lub niewykorzystane leki (każdy rodzaj: tabletki, maści, syropy) nie możemy traktować ich jak „zwykłe” śmieci. To odpady medyczne, zaliczane do niebezpiecznych, więc mogą być gromadzone jedynie w specjalnych pojemnikach. Znajdziemy je w wielu aptekach na terenie gmin Związku (pełen wykaz znajduje się na naszej stronie w zakładce: PSZOK, leki, baterie).

Dlaczego to takie ważne, aby lekarstw nie wyrzucać do toalety czy do kosza na śmieci? Ponieważ zawarte w nich substancje aktywne biologicznie trafią do wód czy gleby. W efekcie będziemy mieć do czynienia ze skażeniami, zatruciami i zaburzoną równowagą środowiskową. Mniej skuteczne będą też dostępne antybiotyki, bo mikroorganizmy nabędą na nie odporność.

- Co zrobić ze spalonymi żarówkami?

Spośród wszystkich żarówek do niebezpiecznych zalicza się tylko świetlówki (zawierające rtęć) oraz lampy neonowe, tzw. jarzeniówki i sodowe. Można zwrócić je w sklepie przy okazji zakupu nowej lub oddać do PSZOK. Zwykłe żarówki, energooszczędne czy LED mogą być wyrzucone do kosza na odpady zmieszane.

- Do którego kosza wyrzucić baterie?

Do żadnego, ponieważ baterie i akumulatory zawierają różne metale ciężkie (np. ołów, kadm, rtęć, nikiel, lit). Nie mogą więc trafić na składowisko, aby nie skazić środowiska. Nieodpłatnie można przekazać je do PSZOK lub zostawić w wielu placówkach na terenie gmin Związku. Ich lista znajduje się na naszej stronie  w zakładce: PSZOK, leki, baterie.

- Jak właściwie pozbyć się odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne muszą być utylizowane w wyspecjalizowanych zakładach. To czy tam trafią zależy tylko od mieszkańców. Elektronikę można oddać podczas cyklicznych zbiórek lub w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt. Przeterminowane leki oddamy przy okazji wizyty w aptece, a baterie np. załatwiając sprawę w urzędzie czy chociażby będąc w bibliotece. Poza tym każdy z odpadów niebezpiecznych nieodpłatnie zostawimy też w PSZOK – wystarczy być mieszkańcem gmin ZMGK.