Gdy odpadów jest za dużo…

Dla żadnej z 5 frakcji nie ma ograniczeń w ilości oddawanych odpadów. W domach jednorodzinnych, gdzie nie ma zbiorczych stanowisk z kontenerami, stosujemy podział: odpady bio i zmieszane zbieramy do pojemników, a na pozostałe frakcje: papier, szkło oraz plastik i metale mamy worki.

- Jakie odpady można wystawić do odbioru w workach?

W workach zbieramy: papier, szkło i plastik wraz z metalami. Do odbioru można wystawić dowolną liczbę worków, bo nie ma żadnych limitów. Ważne jest tylko to, aby stosować kolorystykę przypisaną do danej frakcji: niebieski worek na papier, zielony na szkło, a żółty na plastik i metale. Puste worki zostawiają pracownicy firmy odbierającej odpady. Dostaniemy ich tyle, ile pełnych zabrali. Jeśli zaś potrzeba dodatkowych, to można pobrać je w Biurach Obsługi Klienta firmy AVR, biurze ZMGK, w PSZOK, albo kupić w sklepie (worki muszą być w odpowiednich kolorach oraz transparentne, aby umożliwić kontrolę zawartości bez rozwiązywania i mieć pojemność co najmniej 60 litrów).

- Co zrobić gdy odpady nie mieszczą się w pojemniku? Czy można resztę zebrać do worków i postawić obok pojemnika?

W przypadku gdy bioodpady lub odpady zmieszane nie mieszczą nam się w pojemniku, nie można wystawić ich w workach. W takiej sytuacji należy dokupić sobie pojemniki, tak aby wystarczyły one na wytwarzaną przez nas ilość odpadów. Nie ma ograniczeń co do ilości wystawianych do odbioru pojemników, natomiast odpady zmieszane lub bioodpady wystawione w workach nie zostaną odebrane.

- Chcę dokupić pojemnik na odpady zmieszane. Czy musi być czarny?

Nie. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości dopuszcza się stosowanie pojemnika na te odpady w innym kolorze niż czarny, należy go jednak czytelnie opisać, aby było wiadomo, że służy on do gromadzenia odpadów zmieszanych. Ważnym natomiast jest, aby pojemnik był wykonany zgodnie z normą PN-EN 840:2013-05, bo to gwarantuje jego bezpieczne opróżnienie. Warto to sprawdzić przy zakupie pojemnika.

- Czy można wykorzystać brązowy pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych, jeśli kompostujemy je we własnym zakresie i otrzymany pojemnik na bio jest nam niepotrzebny?

Oczywiście, ale trzeba pamiętać by nie wsypywać do niego popiołu, gdyż przez znajdujące się na bokach dziurki wentylacyjne może on wypadać. Należy również pamiętać o usunięciu rusztu znajdującego się na spodzie pojemnika.

- Czy trzeba opisać pojemnik?

Tak, wszystkie pojemniki należy w sposób widoczny i nie budzący wątpliwości opisać do czego są przeznaczone, by ułatwić pracę osobom odbierającym odpady i by nie doszło do pominięcia w odbiorze, ze względu na wątpliwości co do ich zawartości.