Oddaj #ToDoPSZOK – kampania informacyjna ZMGK

Stara kanapa, zużyte opony, zepsuta pralka, posegregowane pozostałości po remoncie mieszkania albo chemikalia – co z nimi zrobić, gdy już nie są nam potrzebne? Każdy z nas nie raz zmierzył się z tym problemem. Właśnie dlatego Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” wystartował z kampanią informacyjną, w której promuje wśród mieszkańców ideę oddawania do PSZOK tych odpadów, których nie można wyrzucać ani do kolorowych pojemników lub worków, ani do odpadów zmieszanych.  

Kampania, która rozpoczęła się w kwietniu, potrwa przez kolejne trzy miesiące. Obecnie jest prowadzona na facebookowym profilu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, a niebawem dołączą do tego tradycyjne, drukowane materiały – ulotki i plakaty, które za pośrednictwem m.in. zarządców nieruchomości będą rozprowadzane wśród mieszkańców. Kampanię promuje hasło #ToDoPSZOK.

Wiemy, że mieszkańcom gmin wchodzących w skład naszego Związku zależy na ekologii i dbałości o środowisko naturalne. Dowodem są ilości odpadów, jakie trafiają do PSZOK-ów. Jednak chcemy zachęcać kolejne osoby, aby niepotrzebne przedmioty oddawały do naszych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Liczymy, że skoro nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami, to tym chętniej będą pozbywać się odpadów w legalny sposób, zamiast wywozić je na dzikie wysypiska, np. w lasach.

Mieszkańcy gmin członkowskich Związku mogą korzystać z trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: w Balinie, Libiążu i Trzebini. Pierwszy z nich działa przez sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Pozostałe dwa są otwarte w soboty. PSZOK-i są regularnie odwiedzane przez mieszkańców, którzy właśnie w tych wyznaczonych miejscach zostawiają odpady, których nie mogą wyrzucić do kolorowych pojemników na odpady segregowane ani do odpadów zmieszanych.

Najlepszym przykładem jest otwarty po czterech miesiącach przerwy punkt w Trzebini (na terenie byłego składowiska odpadów przy ul. Piłsudskiego). Mimo, że jest czynny tylko w soboty, mieszkańcy chętnie z niego korzystają.  W dniu uruchomienia, 6 kwietnia br. odwiedziło go ponad 50 osób.   

Z roku na rok przybywa osób korzystających z PSZOK-ów. W 2013 roku, kiedy rozpoczęły działalność,  oddano do nich prawie 32,7 ton odpadów. Dwa lata później, w 2015 roku, to już 129,9 ton, a w 2017 roku liczba ta wzrosła sześciokrotnie – do 792,5 tony. Dane za ubiegły rok są jeszcze bardziej optymistyczne, w sumie do trzech punktów mieszkańcy oddali blisko 1.350 ton niepotrzebnych lub zużytych przedmiotów.

Również poziom segregacji odpadów daje powody do zadowolenia. Wymagany przepisami próg w 2017 roku wynosił 20%. Natomiast łącznie wszystkie gminy wchodzące w skład Związku osiągnęły wynik niemal dwukrotnie  wyższy - 38,4%. 

Warto przypomnieć, że oddając odpady do PSZOK – w ramach określonych limitów - mieszkańcy gmin: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. Mają również pełną swobodę przy wyborze PSZOK-a, do którego odwiozą swoje odpady. Nie musi to być punkt zlokalizowany w tej gminie, w której sami mieszkają. Ta zasada dotyczy zarówno mieszkańców domów jednorodzinnych, jak i bloków. Jedynym wymogiem formalnym jest wypełnienie oświadczenia, w którym określamy jakie odpady oddajemy oraz potwierdzamy, że zostały one wytworzone w naszym gospodarstwie domowym. Trzeba mieć też przy sobie dowolny dokument tożsamości potwierdzający miejsce zamieszkania.