W związku z występującymi w okresie ujemnych temperatur problemami z odbiorem bioodpadów, które przymarzają do pojemników, Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie dokonał uzgodnień z firmą AVR SA w zakresie niezbędnym do wyeliminowania ww. uciążliwości.

Deklaracja AVR SA

 • pracownicy firmy AVR SA zostali wyposażeni w gracki, za pomocą których będą w razie konieczności próbowali poluzować zawartość i opróżniać pojemniki z bioodpadów, ale tylko jeśli te nie będą zbytnio ubite albo przymarznięte, co mogłoby skutkować uszkodzeniem pojemnika,
 • późniejsze godziny odbioru bioodpadów - najwcześniej będą mogły rozpoczynać się od godz. 7:00,
 • podczas odbioru bioodpadów (tylko w czasie odbioru zgodnie z harmonogramem i w obecności pracowników) możliwe będzie przesypanie ich z worka do opróżnionego już pojemnika, a pracownicy firmy AVR SA opróżnią od razu pojemnik ponownie (przesypaniem odpadów z worków do pojemników mieszkańcy muszą zająć się we własnym zakresie),
 • w przypadku sprzyjającej aury (dodatnie temperatury), mogą zostać uzgodnione dodatkowe interwencyjne terminy odbiorów bioodpadów.

Deklaracja ZMGK

 • zakup przez Związek papierowych torebek na bioodpady, które zostaną udostępnione mieszkańcom – torebki można odbierać w:
  • Punkcie Obsługi Mieszkańca w Chrzanowie przy ul. Sokoła 30
  • BOK AVR S.A.:
   Chrzanów, ul. Fabryczna 12,
   Libiąż ul. 1 Maja 4,
   Trzebinia ul. Kościuszki 37A
  • PSZOK Chrzanów ul. Stara Huta 5
  • PSZOK Libiąż ul. Gromiecka
  • PSZOK Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego

Propozycje działań dla mieszkańców

 • unikanie upychania/ugniatania odpadów bio w pojemnikach,
 • umieszczanie na dnie kubła gazet, zabezpieczając bioodpady przed przymarzaniem do rusztu,
 • w miarę możliwości przetrzymywanie kubłów w miejscach o dodatniej temperaturze przez dobę poprzedzającą termin odbioru odpadów,
 • wystawianie pojemników w dniu odbioru, ok. godz. 7:00 lub bezpośrednio przed przyjazdem śmieciarki (dotychczas bowiem bywało tak, że pojemniki były wystawiane wieczorem, a przez noc odpady zdążyły przymarznąć),
 • gromadzenie bioodpadów w torebkach papierowych, np. tych planowanych do przekazania przez Związek lub posiadanych przez mieszkańców,
 • rozpoczęcie w sezonie zimowym kompostowania bioodpadów.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania powinny ograniczyć lub wręcz zniwelować problem z odbieraniem bioodpadów w okresie zimowym. Niezbędna jest jednak współpraca mieszkańców w tym zakresie, dlatego bardzo prosimy o zaangażowanie się w rozwiązanie powyższego problemu