Czego nie można wyrzucić do kosza, czyli co zrobić z pozostałymi odpadami?

Nie wszystkie odpady można i da się posegregować. Są takie, które „nie pasują” do żadnego z kolorowych pojemników lub worków. Co zrobić z tymi najbardziej problematycznymi?

Czego nie można wrzucać do kolorowych pojemników na odpady segregowane?

Do żadnego z kolorowych pojemników/worków (żółtego, niebieskiego, zielonego, brązowego, czarnego) nie wrzucamy: przeterminowanych leków i innych odpadów medycznych (np. strzykawki, igły), chemikaliów, farb, lakierów, środków ochrony roślin i opakowań po nich, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu AGD i RTV, odzieży i tekstyliów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (duże zabawki, rowery, wózki, itp.), opon i innych części samochodowych, odpadów remontowych, rozbiórkowych i budowlanych i innych niebezpiecznych m.in. żarówek, świetlówek, termometrów rtęciowych.

Gdzie w takim razie się ich pozbywać?

Większość z tych odpadów (wyłączając części samochodowe) oddamy w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: w Chrzanowie (ul. Stara Huta, teren skupu złomu), Libiążu (ul. Gromiecka, teren oczyszczalni ścieków), Trzebini (ul. Lipcowa, teren byłego ZSO Górka, w okolicy ul. Dworskiej).

Poza tym, przeterminowane leki można również oddać w aptekach na terenie naszych trzech gmin. Odzież i tekstylia można wrzucić do specjalnych pojemników PCK, przekazać podczas zbiórek odzieży lub do schronisk. A żarówki, świetlówki itp. przyjmą sklepy z tego typu artykułami.

Listę aptek oraz adresy i godziny otwarcia PSZOK można znaleźć na naszej stronie, w zakładce:  PSZOK, leki, baterie.

Czy nadal będą organizowane zbiórki gabarytów sprzed domów?

Tak. Zarówno odpady wielkogabarytowe, jak i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony będą odbierane sprzed nieruchomości. Najpóźniej we wskazanym w harmonogramie dniu odbioru, do godz. 6 rano trzeba wystawić je przed swoją nieruchomość, w miejscu z możliwym dojazdem dla dużego samochodu, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej we wskazanym przez zarządcę miejscu (zwykle przy altanie śmietnikowej).

W zabudowie jednorodzinnej zbiórki gabarytów, elektroniki i opon organizowane są raz na kwartał, w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu. Terminy dla swojego adresu można sprawdzić w aplikacji EcoHarmonogram lub na stronie ZMGK, w zakładce: Harmonogramy wywozu.

Natomiast jeśli nie chcemy czekać na wyznaczony termin zbiórki, to w każdej chwili odpady można we własnym zakresie przywieźć do PSZOK.

Czy wrócą zbiórki odpadów zielonych w workach sprzed domów?

Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów (skoszona trawa, liście, zeschłe kwiaty, drobne gałązki) należy zbierać do brązowych pojemników na bioodpady, kompostować we własnym zakresie lub oddać do PSZOK – przez cały rok i bez limitu w ilości. Nie ma możliwości wystawiania tych odpadów w workach przed nieruchomością, ponieważ nie ma na to zgody Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. To efekt tego, że do worków pakowano świeżo skoszoną i mokrą trawę, która gniła zanim została odebrana. Gdy trafiła do kompostowni nie nadawała się już do przerobienia, a mieszkańcy domów położonych najbliżej narażeni byli na uciążliwości zapachowe.