Informacja dotycząca pojemników na bioodpady

W związku z opóźnieniami Wykonawcy w wyposażeniu nieruchomości w pojemniki na bioodpady (kolor brązowy), przepraszamy za powstałe utrudnienia. Zgodnie z informacją Wykonawcy, ostatecznie pojemniki te zostaną dostarczone do wszystkich nieruchomości przed odbiorami tego typu odpadów wskazanymi w harmonogramach odbioru.

2020-01-14

Czytaj więcej »

Informacja dotycząca pojemników na odpady

Przypominamy, że w marcu 2019 r. została zmieniona Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Uchwała została...

2020-01-10

Czytaj więcej »

Projekt i wykonanie: ESC SA - Aplikacje internetowe